Všeobecné podmínky

Základní informace o Hudbení burze najdete v záložce Info.

Registrace a přihlášení

Registrace do Hudební burzy je bezplatná. Nový uživatel musí zadat své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení, dále jméno a příjmení.
Jméno a příjmení se zadávají kvůli lepší identifikaci díla pro případné spory ohledně autorství. Přihlášení probíhá pomocí zadání uživatelského jména a hesla. Přihlášený uživatel může vkládat svá díla, upravovat svůj profil, komunikovat prostřednictvím zpráv s jinými uživateli, sledovat jiné uživatele nebo díla.

Vložení díla

Vložit dílo může pouze přihlášený uživatel prostřednictvím svého účtu. Při vložení díla musí uživatel vyplnit jeho název, může vložit jeho popis, zařadit ho do jednotlivých žánrů a podžánrů (doporučujeme pro lepší vyhledání). Hudební text vloží do políčka k tomu určenému, hudbu nahrává ve formátu MP3 ve velikosti do 10 MB. Ikonkou Náhled zkontroluje, zda zadal vše správně a vše funguje. Ikonkou Nahrát dílo nahraje. Své dílo může následně upravovat nebo smazat.

Užití díla

Pokud naleznete na Hudební burze dílo, které chcete použít nebo dotvořit (otextovat, zhudebnit, nazpívat atd.), tak klikněte na konkrétní dílo a kontaktujte jeho autora prostřednictvím linku Mám zájem o dílo. Napíšete mu zprávu a vzájemně se domluvíte na spolupráci a podmínkách užití.

Všeobecné podmínky

Registrovaný uživatel serveru hudebniburza.cz má právo působit (tj. vkládat díla - nabídky, vyhledávat, komentovat, posílat soukromou poštu a jiné činnosti vázané s jeho uživatelským účtem, dále jen “Uživatel”) na serveru pouze za předpokladu dodržení následujících pravidel:

 • Uživateli je zakázáno publikovat či prostřednictvím serveru hudebniburza.cz šířit jakékoli materiály porušující platné zákony ČR včetně autorského zákona.
 • Veškerá autorská práva na jednotlivá díla náleží výhradně jejich autorům.
 • Právní odpovědnost za obsah uveřejněného díla nese jeho autor v plné míře.
 • Uživateli je zakázáno využívat server hudebniburza.cz způsobem, pro který nebyl navržen.
 • Uživateli je zakázáno urážet a pomlouvat ostatní uživatele serveru. Pomluva je chápána jako takový nepravdivý výrok o jiném uživateli serveru, který dotyčného uživatele poškozuje v očích komunity serveru hudebniburza.cz.
 • Za nevhodné vystupování je považován i samoúčelný vulgární projev. Vulgární mluva a slova jsou bez pochyb jedním z výrazových prostředků hudebních textů a použita v této souvislosti, nejsou považována za nevhodná.
 • Uživatel se vyjadřuje v souvislosti s tématem. Kritiky a komentáře mají být opodstatněné a souviset s tématem. Za nesouvisející s tématem se považují takové kritiky nebo komentáře, které se netýkají díla. Komentáře nesouvisející s tématem může administrátor smazat pouze na výslovné přání autora inzerátu či autora komentáře.
 • Uživateli je zakázáno registrovat takové přezdívky, které by bylo možné zaměnit s již existujícími přezdívkami. Zakládat přezdívky zesměšňující již existujícího uživatele serveru je taktéž zakázáno.
 • Uživateli není dovoleno uveřejňovat reklamu komerčních služeb či produktů včetně hudebních a jiných akcí.
 • Veškerý spam je zakázán.
 • Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí administrátorů serveru hudebniburza.cz. Pravomoci administrátorů a konkrétní postup a styl posuzování pravidel je upraveno níže.
 • Veškerý obsah včetně příloh a změny jsou uchovávány pro případné řešení autorských sporů. Uživateli je proto doporučeno vložit co nejvíce identifikačních údajů pro případnou identifikaci v případě sporu.
 • Vložením písničky, nebo textu na Hudební burzu, se dílo stává autorsky a časově identifikovatelné - to je důležité pro možný spor o autorství, při kterém soud rozhoduje na základě odborných informací o díle. Doporučujeme ohlásit skladbu nebo píseň u kolektivního správce, aby vás pak v případném sporu zastupoval jejich právník. Ohlášení díla u kolektivního správce (OSA, Intergram) má další výhodu - celoplošně zastupují licenci k vašemu dílu a rozúčtovávají a zasílají Vám autorské odměny.
 • V případě podezření z plagiátorství a následného soudního sporu, Uživatel kontaktujte administrátora, který mu poskytne všechny údaje k dílu dostupné z hudebniburza.cz.

Sankce za porušení pravidel

 • Obsah vložený uživatelem, který porušuje pravidla serveru, bude odstraněň v souladu s výše uvedenými pravidly administrátorem.
 • V případě neuposlechnutí pokynu administrátora, příp. opakovaného či závažného prohřešku, mohou být účet i IP adresa Uživatele natrvalo zablokovány.

Administrátoři a pravidla pro komunikaci mezi uživateli

Administrátoři serveru hudebniburza.cz mají za cíl usnadnit správu serveru díky následujícím pravomocem. Admin může:

 • Smazat = zneviditelnit nabídku
 • Zablokovat účet, případně IP adresu uživatele
 • V opodstatněných případech obnovit smazanou přezdívku
 • Přijímat hlášení o technických nedostatcích serveru

Statut admina může být přidělen každému uživateli, který prokáže svou důvěryhodnost dlouhodobým působením na Hudební burze a zároveň bude chtít pomoci se správou serveru.
Na uživatele vykonávající funkci admina se vztahují stejná pravidla jako na všechny ostatní uživatele, další práva a povinnosti adminů upravuje tento dokument.
Porušení pravidel lze nahlásit formou zprávy (http://www.hudebniburza.cz/kontakt) adminovi Hudební burzy.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s provozem Hudební burzy na uživatelem poskytnutou elektronickou adresu. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.